OIK - Ośrodki Interwencji Kryzysowej w Polsce
Bezpłatna pomoc w sytuacjach kryzysowych
(także dla osób bez ubezpieczenia):
- pomoc psychologiczna
- pomoc prawna
- pomoc socjalna
- interwencje wyjazdowe na miejsce zdarzenia
- hostel - miejsca noclegowe
- psychoterapia
- grupy wsparcia
- zespoły interdyscyplinarne
- telefony zaufania
- uzależnienia
- profilaktyka
- rozwiązywanie konfliktów rodzinnych
- mediacje
- przemoc domowa
- bezrobocie
- myśli samobójcze
- żałoba po utracie bliskich
- bezdomność
- wypadki i katastrofy
- wykorzystywanie seksualne
www.oik.org.pl

stat4u

Aktualizacja: 15.05.2017